Rekolekcje w Loretto – Dialog małżeński 26-28 stycznia 2018

Podczas weekendowych rekolekcji przypomnimy sobie dar i zadanie wynikające z sakramentu małżeństwa oraz zasady budowania więzi i dialogu pomiędzy małżonkami.

Zapraszamy narzeczonych i małżeństwa na spotkanie ze sobą i Panem Bogiem pod opieką Matki Bożej Loretańskiej. Zapewniamy udział w warsztatach i konferencjach.

Zapewniamy noclegi i wyżywienie, a przede wszystkim ciszę, niepowtarzalną atmosferę i spotkanie z Bogiem w sakramentach i drugim człowieku. Rekolekcje prowadzą siostry loretanki, ojcowie sercanie oraz Beata i Wiesław Humięccy – małżeństwo z ponad 20-letnim stażem. Od kilku lat prowadzą warsztaty dla małżeństw i rodzin.

Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18.00 w piątek, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00

Nie przewidujemy opieki nad dziećmi.

Zgłoszenia i informacje:
rekolekcjewloretto@gmail.com
tel.: 511 219 439
Koszt na osobę: 200 zł

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI I KOLEJNY ROWEROWY RAJD OJCÓW Z DZIEĆMI W GLINIANCE 11.11.2017

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gliniance rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę, sprawowaną przez proboszcza ks. Piotra Błażejczyka. Uczestniczyły w niej liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, radni Gminy Wiązowna, w tym przewodnicząca Renata Falińska, wiceprzewodnicząca Irena Nowak, Wojciech Doman, Mariola Kublik, członek zarządu Powiatu Otwockiego Roman Zdunik. Cieszyła obecność działających w Gliniance formacji młodzieżowych, najbardziej widocznych harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, ale skautów Federacji Skautów Europy oraz skautek Mamy Róży.

 

 

Uroczystość prowadziła p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Paulina Sokół. Nie zabrakło dyrekcji, nauczycieli i uczniów glinieckiej szkoły, którzy po Mszy Św. zaprezentowali wzruszający program, wciągając publiczność do wspólnego śpiewania. Wystąpił także Hubert Bojarski z utworami patriotycznej poezji śpiewanej. Na zakończenie oficjalne delegacje złożyły wieńce pod pomnikami przed kościołem, skąd następnie wyruszył trzeci już rowerowy Niepodległościowy Rajd Ojców z Dziećmi. Celem była kapliczka upamiętniająca potyczkę 300 partyzantów z rosyjskim wojskiem w czasie Powstania Styczniowego  w Porębach oraz ognisko z kiełbaskami przy pobliskiej remizie.

Relacja z uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Glinieckiej

„ JEST SZCZĘŚLIWĄ GLINIANKA, ŻE MOŻE TAKI OBRAZ MIEĆ” (z homilii abpa H. Hosera)

W minioną niedzielę 10 września parafia św. Wawrzyńca w Gliniance przeżywała największe święto w swojej dotychczasowej długiej historii. Na przykościelnych błoniach w ostatnich latach niejednokrotnie już gromadziły się tłumy, najpierw obchodząc 450-lecie erygowania parafii (i nadania praw miejskich miejscowości) w 2008 r., a ostatnio czterokrotnie już na Wieczorze Uwielbienia w Boże Ciało. Tym razem wierni przybyli na koronację obrazu ukochanej Matki Bożej Glinieckiej, której dokonał ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, podczas Mszy Św., celebrowanej w asyście kilkunastu kapłanów. Nie było wątpliwości, że ziemia i Niebo radują się wspólnie, pogoda dopisała wyjątkowo, mimo deszczowych dni przed i zaraz po dniu koronacji.

Czytaj dalej

MATKA BOŻA GLINIECKA I ROZWÓJ ŻYCIA DUCHOWEGO PARAFII

10 września w Gliniance, podczas Mszy Św. na błoniach przy kościele, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser dokona uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Glinieckiej. Wydarzenie to uwieńczy starania śp. ks. kan. Krzysztofa Krzesińskiego, zmarłego nagle 22 lutego br., po niemal dziesięciu latach pełnienia posługi proboszcza parafii św. Wawrzyńca. Jego współpracownik i następca ksiądz Piotr Błażejczyk wraz z parafianami kontynuował przygotowania według pozostawionego planu.
W niewielkiej wiejskiej wspólnocie, w której ks. Krzysztof jako wikary zaraz po święceniach w 1989 roku rozpoczął swoją drogę kapłańską, również ją zakończył. Dał się poznać jako dobry gospodarz, stopniowo remontując i upiększając kościół i jego otoczenie oraz porządkując cmentarz, na którym sam spoczął.

Czytaj dalej

Zachęcamy do przyłączenia się do duchowej adopcji dzieci!

Duchowa adopcja – dar dla życia

 

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczyna się rok miłosierdzia ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. To dobra okazja do podjęcia wysiłku dziewięciomiesięcznej modlitwy o przyjęcie przez rodziców poczętego życia, o szczęśliwe i bezpieczne narodziny dziecka oraz o prawe życie dla niego. Krótka modlitwa i 1 tajemnica różańca odmówione każdego dnia przez kolejnych 9 miesięcy, ratują życie dziecka znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i odnawiają miłość w rodzinie. Aby podjąć się duchowej adopcji wystarczy publicznie, we wspólnocie parafialnej lub w domu, przez krzyżem, złożyć przyrzeczenie, a potem każdego dnia modlić się za “swoje” dziecko. Niektórzy boją się podjąć takiego zobowiązania, nie mając zaufania do swoich możliwości. Bóg daje łaskę wytrwania w trudzie modlitwy. Pomocą może być też wspólne podjęcie duchowej adopcji w rodzinie, gdyż nie jesteśmy wtedy sami, ale możemy się wzajemnie wspierać i zachęcać. Można też podjąć duchową adopcję razem z dziećmi. Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji to zbiór 272 rozważań napisanych na każdy dzień duchowej adopcji, który może stać się nieocenioną pomocą dla rodziców i dzieci podejmujących tę modlitwę. Każde rozważanie pozwala głęboko wejść w kolejne tajemnice różańca św., towarzyszyć dziecku w rozwoju i rodzinie w oczekiwaniu na jego narodziny. Jest też impulsem do długich rodzinnych rozmów na ważne tematy i do podjęcia osobistych starań na drodze do świętości. Po dziesięciu latach od podjęcia pierwszej duchowej adopcji przez moje – nastoletnie już – dzieci, widzę wielkie owoce tego wysiłku.  Dziś nikt nie przekona moich nastolatków, że aborcja jest prawem człowieka, bo dobrze wiedzą, że to krzywda całej rodziny. Z wielkim szacunkiem traktują każde życie.

Książkę, wydaną w formie ebooka przez Wydawnictwo Fronda, można znaleźć w księgarni internetowej na stronie www.xlm.pl. Już wkrótce pojawi się ona również w wydaniu książkowym. Zachęcam Państwa do kupienia Małych pomocników Boga. 40% ceny każdego ebooka Wydawnictwo Fronda przekaże na cele krzewienia duchowej adopcji i ratowania życia dzieci zagrożonych aborcją.

Katarzyna Pazdan
Czytaj dalej

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

„Nowe życie w Chrystusie”

(do odczytania 22 listopada 2015 r.)

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

  1. Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

  1. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).
Czytaj dalej