Posługa w Parafii

Msze święte

 • Niedziele i święta:
  8:00, 10:00, 11:30, 12:45 (poza VII i VIII), 18:00
 • Dni powszednie
  7:30 poniedziałki-wtorki-czwartki-piątki
  7:30 i 8:00 w soboty (w I soboty miesiąca po różańcu czyli ok 8:45)
  7:30 i 18:00 w środy

W miesiącach V, VI i X  dodatkowo msza o 18:00 – poniedziałek – piątek

W miesiącu XII w czasie Adwentu – Roraty 6:45 – poniedziałek-piątek

Spowiedź w dni powszednie przed mszą św., w niedziele podczas mszy św.

 

Adoracje Najświętszego Sakramentu

 • I piątek miesiąca 8:00-21:00
 • III środa miesiąca 19:00-20:00

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2023

 • styczeń
  Za wychowawców
  Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.
 • luty
  Za parafie
  Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.
 • marzec
  Za ofiary nadużyć
  Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.
 • kwiecień
  O kulturę wyrzeczenia się przemocy
  Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.
 • maj
  Za ruchy i grupy kościelne
  Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
 • czerwiec
  O zniesienie tortur
  Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.
 • lipiec
  O życie eucharystyczne
  Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi i siostrami.
 • sierpień
  Za Światowy Dzień Młodzieży
  Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.
 • wrzesień
  Za ludzi żyjących na marginesie
  Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.
 • październik
  Za Synod
  Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.
 • listopad
  Za Papieża
  Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.
 • grudzień
  Za osoby z niepełnosprawnościami
  Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

 

Parafialne intencje 2023

 • styczeń
  Módlmy się za śp. Papieża Benedykta XVI .
 • luty
  Przeżywając Światowy Dzień Chorego módlmy się za chorych i cierpiących w naszej parafii, aby jednoczyli swoje cierpienie z Chrystusem, a On przychodził z uzdrowieniem.
 • marzec
  Módlmy się za zgromadzenie Sióstr Sakramentek Benedyktynek, które wspieramy jałmużną wielkopostną, aby nie zabrakło powołań do Wieczystej adoracji Jezusa Eucharystycznego.
 • kwiecień
  Przez Niepokalane Serce Maryi, prośmy o pokój na Ukrainie i nawrócenie dla Rosji.
 • maj
  O łaskę głębokiej wiary dla dzieci przystępujących do I Komunii św., oraz dla ich rodzin, aby Jezus, był dla nich drogowskazem na drogach życia.
 • czerwiec
  Módlmy się by jak najwięcej Polaków korzystało z łask Bożych zawierzając siebie i swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz o zakończenie wojny w Ukrainie i pokój na świecie.
 • lipiec
  Módlmy się za osoby starsze, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
 • sierpień
  Prośmy o wolność dla naszych parafian, zniewolonych nałogiem alkoholu oraz o wytrwałość dla trwających w abstynencji.
  Módlmy się za pątników ruszających na szlak pielgrzymkowy.
  Módlmy się o obfite zbiory dla naszych rolników. 
 • wrzesień
  Módlmy się błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
 • październik
  .
 • listopad
  .
 • grudzień
  .