Posługa w Parafii

Msze święte

 • Niedziele i święta:
  8:00, 10:00, 11:30, 12:45 (poza VII i VIII), 18:00
 • Dni powszednie
  7:30 poniedziałki-wtorki-czwartki-piątki
  7:30 i 8:00 w soboty (w I soboty miesiąca po różańcu czyli ok 8:45)
  7:30 i 18:00 w środy

W miesiącach V, VI i X  dodatkowo msza o 18:00 – poniedziałek – piątek

W miesiącu XII w czasie Adwentu – Roraty 6:45 – poniedziałek-piątek

Spowiedź w dni powszednie przed mszą św., w niedziele podczas mszy św.

 

Adoracje Najświętszego Sakramentu

 • I piątek miesiąca 8:00-21:00
 • III środa miesiąca 19:00-20:00

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2021

 • styczeń
  Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie
  Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
 • luty
  Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do kobiet
  Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
 • marzec
  Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania
  Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
 • kwiecień
  Intencja powszechna – Podstawowe prawa
  Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
 • maj
  Intencja powszechna – Świat finansów
  Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
 • czerwiec
  Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa
  Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością
  i cierpliwością.
 • lipiec
  Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna
  Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
 • sierpień
  Intencja ewangelizacyjna – Kościół
  Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.
 • wrzesień
  Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia
  Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
 • październik
  Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze
  Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
 • listopad
  Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję
  Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
 • grudzień
  Intencja ewangelizacyjna – Katecheci
  Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

Parafialne intencje 2021

 • styczeń
  W Roku św. Józefa, patrona Kościoła Świętego, polecajmy cały Kościół Powszechny, aby na wzburzonych falach świata, prowadził wiernych do zbawienia.
 • luty
  Módlmy się za zakony klauzurowe, które jak mówił św. Jan Paweł II, są jak płuca dla Kościoła. Prośmy dla nich o świętość i nowe powołania. Szczególnie pamiętamy o mniszkach klasztoru benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu w Warszawie, które również modlą się za naszą parafię. 
 • marzec
  Módlmy się, przyzywając wstawiennictwa św. Józefa za rodziny naszej parafii, błagając o miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Niech wzrastają w świętości na wzór św. Rodziny.
 • kwiecień
  Módlmy się za cierpiących w szpitalach o potrzebne im łaski. Niech Pan obdarzy ich łaską zdrowia, a jeśli inna jest Jego wola niech obdarzy ich łaską dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, doda sił i otuchy i pociesza.
 • maj
  Zgodnie z wolą papieża Franciszka miesiąc maj będzie poświęcony modlitwie o ustanie epidemii Covid-19. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaproponowała maraton modlitewny pod hasłem: „Kościół modlił się nieustannie do Boga (Dz 12, 5)”, który obejmie 30 sanktuariów rozsianych po całym świecie. Modlitwa różańcowa będzie transmitowana na żywo codziennie o godz. 18.00 na kanale Stolicy Apostolskiej, 3 maja z Jasnej Góry. Jako parafia dołączamy się do modlitwy Różańcowej.
 • czerwiec
  W setną rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, módlmy się o wierność naszej Ojczyzny dobremu Bogu.
 • lipiec
  Polecajmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Glinieckiej dzieci i młodzież rozpoczynające wakacje, niech będą wierne Bogu w każdym czasie 
 • sierpień
   Prośmy o wolność dla naszych parafian, zniewolonych nałogiem alkoholu oraz o wytrwałość dla trwających w abstynencji.
 • wrzesień
   Matce Najświętszej polecamy dzieci i młodzież naszej parafii, aby ich serca nie ulegały zamknięciu na miłość Jezusa do nich. Niech nowy rok szkolny i katechetyczny będzie dla nich czasem spotkania żywego Jezusa.
 • październik
   
 • listopad
   
 • grudzień