Posługa w Parafii

Msze święte

 • Niedziele i święta:
  8:00, 10:00, 11:30, 12:45 (poza VII i VIII), 18:00
 • Dni powszednie
  7:30 poniedziałki-wtorki-czwartki-piątki
  7:30 i 8:00 w soboty (w I soboty miesiąca po różańcu czyli ok 8:45)
  7:30 i 18:00 w środy

W miesiącach V, VI i X  dodatkowo msza o 18:00 – poniedziałek – piątek

W miesiącu XII w czasie Adwentu – Roraty 6:45 – poniedziałek-piątek

Spowiedź w dni powszednie przed mszą św., w niedziele podczas mszy św.

 

Adoracje Najświętszego Sakramentu

 • I piątek miesiąca 8:00-21:00
 • III środa miesiąca 19:00-20:00

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2022

 • styczeń
  O wychowanie do braterstwa
  Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która
  rodzi się z bycia braćmi.
 • luty
  Za zakonnice i osoby konsekrowane
  Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.
 • marzec
  O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne
  Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.
 • kwiecień
  Za pracowników służby zdrowia
  Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.
 • maj
  O wiarę dla młodych
  Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
 • czerwiec
  Za rodziny
  Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.
 • lipiec
  Za osoby starsze
  Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
 • sierpień
  Za małych i średnich przedsiębiorców
  Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.
 • wrzesień
  O zniesienie kary śmierci
  Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
 • październik
  O Kościół otwarty na wszystkich
  Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.
 • listopad
  Za dzieci, które cierpią
  Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
 • grudzień
  Za organizacje wolontariatu
  Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

 

Parafialne intencje 2022

 • styczeń
  Za naszą parafię, aby czas modlitwy podczas mszy świętych „ kolędowych” przynosił owoce Bożego błogosławieństwa dla naszych domów.
 • luty
  Módlmy się za Mniszki klasztoru benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu w Warszawie, które wspierają modlitewnie naszą wspólnotę parafialną.
 • marzec
  Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas Panie! Prośmy o pokój w Ukrainie.
 • kwiecień
  Przez Niepokalane Serce Maryi, prośmy o pokój w Ukrainie.
 • maj
  O łaskę głębokiej wiary dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Św. oraz dla ich rodzin, aby Jezus był dla nich drogowskazem na drogach życia.
 • czerwiec
  Módlmy się w intencji błogosławionego i owocnego czasu przygotowania i przeżycia VII wieczoru Uwielbienia w naszej parafii.
 • lipiec
  Polecajmy, przez wstawiennictwo Matki Bożej Glinieckiej, dzieci i młodzież rozpoczynające wakacje, wszystkich naszych parafian, aby w pięknie przyrody doświadczali objawienia naturalnego Boga.
 • sierpień
  Módlmy się za rolników, prosząc Boga żeby nie zabrakło nam chleba powszedniego. 
 • wrzesień
  Matce Najświętszej polecamy dzieci i młodzież naszej parafii, aby wzrastały w łasce u Boga. Niech nowy rok szkolny i katechetyczny będzie dla nich czasem spotkania żywego Jezusa.
 • październik
  Za wszystkich członków Róż Różańcowych w naszej parafii.
 • listopad
  Za naszych bliskich zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące.
 • grudzień
  Módlmy się, aby Adwent, był owocnym czasem w naszych domach na przygotowanie się do Bożego Narodzenia, niech w naszych rodzinach zagości miłość i zgoda płynąca od Dzieciątka Jezus a w naszych sercach Boży pokój. Nie lękajmy się otworzyć drzwi naszych serc dla Bożej Dzieciny.