SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Czwartek, 18.07.2024 r.

Pierwsze czytanie: Iz 26, 7-9. 12. 16-19
Psalm responsoryjny: Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21
Ewangelia: Mt 11, 28-30


Pierwsze czytanie: Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój – poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał! Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

Komentarz

Ten fragment można odczytywać jak prorockie świadectwo o zmartwychwstaniu. Prorok zapowiada, że umarli zostaną wskrzeszeni do życia, ożyją także ich ciała (trupy). Rosa światłości jest znakiem podwójnego ożywienia, zarówno przez wodę jak i przez słońce – dwa najważniejsze składniki potrzebne do życia i wzrostu roślin. Bóg jest naszą rosą i naszym Słońcem (Sol Invictus). Dla tego, który szuka Boga nie ma śmierci: jest Zmartwychwstanie.

 

Psalm responsoryjny: Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21

REFREN: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki,
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi,
bo nastała pora, byś się nad nami zmiłował.

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie,
żalem ich przejmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
przyczyni się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to pisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby uwolnić skazanych na śmierć.

Komentarz

Nasz Bóg nie jest Bogiem niedostępnym, żyjącym w swoim świecie, pozbawionym empatii. Bóg spogląda na ziemię. To znaczy, że Bóg się uniża. Zniża się do człowieka. Najpełniej Bóg spojrzał na ziemię w Jezusie Chrystusie – to spojrzenie ma charakter pełny i doskonały. Skoro mamy tak czułego Boga, nie pozostaje nam nic innego jak kochać Go całym sercem.

 

Ewangelia: Mt 11, 28-30

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Komentarz

Można by żartobliwie powiedzieć, że to Ewangelia, czyli Dobra Nowina o wakacjach. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku. Czy kiedykolwiek przyszło nam do głowy, że spotkanie z Bogiem może być dla nas odpoczynkiem? O tym mówi dziś Jezus. Czy modlitwa czy Eucharystia, która czasem przychodzi z wielkim trudem może być naszym odpoczynkiem? Tak, jeśli odkryjemy jej prawdziwą wartość.

Autor komentarzy – ks. Grzegorz Walkiewicz
Publikacja za zgodą Bractwa Słowa Bożego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enter Captcha Here : *

Reload Image