Pielgrzymki Parafialne

Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 2018

 

Pielgrzymka do Wilna 2016

 

Pielgrzymka do Łagiewnik 5.03.2016 po relikwie św. Siostry Faustyny

 

Pielgrzymka do Łagienik 2015