Posługa w Parafii

Msze święte

 • Niedziele i święta:
  8:00, 10:00, 11:30, 12:45 (poza VII i VIII), 18:00
 • Dni powszednie
  7:30 poniedziałki-wtorki-czwartki-piątki
  7:30 i 8:00 w soboty (w I soboty miesiąca po różańcu czyli ok 8:45)
  7:30 i 18:00 w środy

W miesiącach V, VI i X  dodatkowo msza o 18:00 – poniedziałek – piątek

W miesiącu XII w czasie Adwentu – Roraty 6:45 – poniedziałek-piątek

Spowiedź w dni powszednie przed mszą św., w niedziele podczas mszy św.

 

Adoracje Najświętszego Sakramentu

 • I czwartek miesiąca 23.00-00.00 Godzina święta
 • I piątek miesiąca 8:00-18:00
 • III środa miesiąca 19:00-20:00

 

Papieskie intencje modlitewne na rok 2024

Styczeń
O dar różnorodności w Kościele
Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Luty
Za chorych terminalnie
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Marzec
Za współczesnych męczenników
Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kwiecień
O docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Maj
Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów
Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Czerwiec
Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec
Za duszpasterstwo chorych
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień
Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Wrzesień
Za cierpiącą ziemię
Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik
Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad
Za osoby, które straciły dziecko
Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień
Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

 

 

Parafialne intencje 2024

styczeń
Módlmy się aby domy naszych parafian otwierających się na przyjęcie wizyty duszpasterskiej napełniały się błogosławieństwem i łaską Boga.

luty
Módlmy się za osoby konsekrowane, aby miłosierny Bóg umacniał ich na obranej drodze życia oraz o liczne nowe powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy klasztor Benedyktynek Sakramentek w Warszawie.

marzec
Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Maryja, Królowa Pokoju wprowadziła do naszych rodzin i środowisk pojednanie i wzajemne poszanowanie. Niech ma w swojej opiece Polki i Polaków, aby umieli w zgodzie budować przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny.

kwiecień
Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich.

maj
Módlmy się za dzieci przyjmujące Pierwszą Komunię i ich rodziny, aby przyjęcie Pana Jezusa owocowało wzrostem żywej wiary w ich domach.

czerwiec
Módlmy się o głęboką, trwałą i owocną miłość do Boga dla młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania w naszej parafii.

lipiec
.

sierpień

wrzesień
.

październik
.

listopad
.

grudzień
 .