Pilne Ogłoszenia Parafialne

W MSZACH ŚW. UCZESTNICZĄ TYLKO OSOBY ZAMAWIAJĄCE INTENCJE.
Pamiętajmy o transmisjach mszy św. w środkach masowego przekazu.

Św. Jan Paweł II w Encyklice Fides et ratio – Wiara i rozum napisał, że są one: jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.

 

Wiara:

 • Bp Romuald Kamiński zaleca, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 

 • W naszej parafii wprowadzamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, aby prosić Boga o miłosierdzie i uchowanie nas od tej zarazy. Po mszy św porannej będzie rozpoczynała się Adoracja i trwała do godz. 20.30. Będzie otwarta jak zawsze kruchta kościoła w której będą wystawione klęczniki dla indywidualnej modlitwy.

 

 • Przed i po mszy św. w tygodniu. ksiądz będzie posługiwał w Sakramencie Miłosierdzia w konfesjonale.

 

 • Po każdej mszy św. będziemy błagali Boga na kolach przez odśpiewanie Suplikacji

 

 • Do osób starszych z Komunią św. w niedzielę mogą udać się Szafarze Nadzwyczajni. Prosimy o zgłaszanie takich osób telefonicznie na numer parafialny: 881 735 553

 

 • Do naszej krucjaty wielkopostnej, którą podjęło już ponad 150 osób dołączamy do intencji prośbę o uwolnienie nas od zarazy. Krucjata polega na podjęciu postu, modlitwy i jałmużny. Post o wodzie, lub chlebie i wodzie. Modlitwa: cztery części Różańca. Jałmużna: przekazanie „dniówki” na Dom Samotnej Matki. Intencje krucjaty: modlimy się o nawrócenia, uwolnienie z nałogów i miłość i zgodę w naszych rodzinach oraz o uwolnienie nas od zarazy.

 

Rozum:

 • W naszej parafii z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego działania:

Bp. Romuald Kamiński ogranicza możliwość uczestnictwa wiernych we mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny.

We wszystkich mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

Przypomina nam, że msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

 

 • W parafii na podstawie dekretu Ks. Biskupa zostają odwołane:
        – Jutrznie prowadzone przez Skautki i Skautów,
        – Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Godzinki.
        – Rekolekcje szkolne,
        – Wyjazd na Mękę Pańską do Ołtarzewa
        – Spotkania środowe Wspólnoty Oblubienicy Ducha Świętego.
        – Próby śpiewu dla dzieci I komunijnych.
        – Wyjazd na Narodowy Marsz Życia.

 

 • Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (osoba chcąca przyjąć Komunię Świętą na rękę, aby dać jasny sygnał podchodzi i w postawie stojącej wyciąga ręce na wysokość swoich ramion i składa je jedna na drugą. Następnie jedną dłonią trzyma Najświętszy Sakrament, a drugą przyjmuje Go w obecności kapłana czy szafarza.

 

 • Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.

 

 • Biskup Romuald Kamiński zwraca się do nas: Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy.

Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.
Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enter Captcha Here : *

Reload Image