Zachęcamy do przyłączenia się do duchowej adopcji dzieci!

Duchowa adopcja – dar dla życia

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczyna się rok miłosierdzia ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. To dobra okazja do podjęcia wysiłku dziewięciomiesięcznej modlitwy o przyjęcie przez rodziców poczętego życia, o szczęśliwe i bezpieczne narodziny dziecka oraz o prawe życie dla niego. Krótka modlitwa i 1 tajemnica różańca odmówione każdego dnia przez kolejnych 9 miesięcy, ratują życie dziecka znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i odnawiają miłość w rodzinie. Aby podjąć się duchowej adopcji wystarczy publicznie, we wspólnocie parafialnej lub w domu, przez krzyżem, złożyć przyrzeczenie, a potem każdego dnia modlić się za “swoje” dziecko. Niektórzy boją się podjąć takiego zobowiązania, nie mając zaufania do swoich możliwości. Bóg daje łaskę wytrwania w trudzie modlitwy. Pomocą może być też wspólne podjęcie duchowej adopcji w rodzinie, gdyż nie jesteśmy wtedy sami, ale możemy się wzajemnie wspierać i zachęcać. Można też podjąć duchową adopcję razem z dziećmi. Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji to zbiór 272 rozważań napisanych na każdy dzień duchowej adopcji, który może stać się nieocenioną pomocą dla rodziców i dzieci podejmujących tę modlitwę. Każde rozważanie pozwala głęboko wejść w kolejne tajemnice różańca św., towarzyszyć dziecku w rozwoju i rodzinie w oczekiwaniu na jego narodziny. Jest też impulsem do długich rodzinnych rozmów na ważne tematy i do podjęcia osobistych starań na drodze do świętości. Po dziesięciu latach od podjęcia pierwszej duchowej adopcji przez moje – nastoletnie już – dzieci, widzę wielkie owoce tego wysiłku.  Dziś nikt nie przekona moich nastolatków, że aborcja jest prawem człowieka, bo dobrze wiedzą, że to krzywda całej rodziny. Z wielkim szacunkiem traktują każde życie.

Książkę, wydaną w formie ebooka przez Wydawnictwo Fronda, można znaleźć w księgarni internetowej na stronie www.xlm.pl. Już wkrótce pojawi się ona również w wydaniu książkowym. Zachęcam Państwa do kupienia Małych pomocników Boga. 40% ceny każdego ebooka Wydawnictwo Fronda przekaże na cele krzewienia duchowej adopcji i ratowania życia dzieci zagrożonych aborcją.

Katarzyna Pazdan

 

Tekst przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … w Święto / Uroczystość … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 1. odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka
 2. codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 3. przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: …

Tekst modlitwy codziennej:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania *

 1. Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

 1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).

 

 1. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

 

 1. Jak zrodziła się duchowa adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

 

 1. Jakie są owoce duchowej adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

 

 1. Kto może podejmować duchową adopcję.

Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

 

 1. Ile razy można podjąć duchową adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 

 1. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.

 

 1. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

 

 1. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

 

 1. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

 1. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

 

 1. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

 

 1. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

 

 1. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?

Tak.

 

 1. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

 

 1. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.

 

 1. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 

 1. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,

uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,

skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

* Odpowiedzi opracowane przez Wiesławę Kowalską

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enter Captcha Here : *

Reload Image