Rycerze Maksymiliana Kolbe w Gliniance

„Wtedy Jezus im rzekł: «Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce” Mk 14, 27

Maksymilian Kolbe
Maksymilian Kolbe, źródło [parafia.brzeziny.org.pl]
Powołani do służby kapłańskiej nieustannie potrzebują modlitwy w ich intencji. Poprzez trud modlitwy, postu i jałmużny rycerze Maksymiliana Kolbe proszą Boga o potrzebne łaski dla kapłanów służących w swojej Parafii.

Każdy rycerz Maksymiliana Kolbe :

  1. modli się każdego dnia jednym „Zdrowaś Maryjo” w intencji kapłanów swojej parafii
  2. w pierwszy czwartek miesiąca pości o chlebie i wodzie w intencji kapłanów swojej parafii
  3. ofiaruje 20zł miesięcznie na Mszę świętą w intencji kapłanów swojej parafii.

Intencja za kapłanów naszej parafii:

  • za tych którzy odeszli – o życie wieczne, aby Bóg nagrodził ich ofiarę życia
  • za tych którzy kiedyś służyli w naszej parafii oraz tych którzy obecnie służą o dary Ducha Świętego „Duch Mądrości i Rozumu, Duch Rady i Męstwa, Duch Wiedzy i Bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2) oraz owoce Ducha Świętego: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).
  • za tych młodych, których Bóg powołuje do służby – aby nie bali się iść śladami Chrystusa o umocnienie dla nich, uświęcenie i prowadzenie Ducha Świętego.

Nie każdy otrzymał powołanie aby iść przez życie drogą kapłańską, ale każdy może mieć swój aktywny udział w tym powołaniu poprzez duchowe wsparcie kapłanów. Jest to swoista walka dobra ze złem, do której potrzeba oddanych wojowników Pana. Każdy mężczyzna, który podejmie się trudu tej walki, wymagającej realnej odwagi, może być nazwany rycerzem i mieć swój duchowy udział w dziełach Bożych kapłanów za których się modli.

Rycerstwo Maksymiliana Kolbe ma być z jednej strony żywym świadectwem, aby każdy wiedział, że ojcowie, dziadkowie, wujkowie – mężczyźni tej parafii biorą w duchową obronę swoich księży. Modląc się za nich każdego dnia, wspierają ich dzieła. Z drugiej strony prosimy Boga o zdolności dla kapłanów na miarę Maksymiliana Kolbe, który m.in. poprzez organizację Rycerstwa Niepokalanej, wydawnictwa i mediów, pomógł odnaleźć Boga niezliczonej ilość ludzi oraz odnaleźć powołanie zakonne ogromnej liczbie młodzieży.

Chętnych do przyłączenia się do Rycerstwa Maksymiliana Kolbe prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 879 380.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Enter Captcha Here : *

Reload Image